Skip links

GEMEENTE DEN HAAG

De Binckhaven in Den Haag is het middelpunt van een bloeiend economisch gebied, de Binckhorst. Het gebied is volop in ontwikkeling en biedt vele kansen om de Haagse economie de komende jaren te versterken en te verbreden. Om deze kansen optimaal te benutten wordt het gebied nieuw leven ingeblazen. De gemeente Den Haag stimuleert de wording van de Binckhaven in een Urban Lab: een plek voor rafelranden en experiment waar kennisontwikkeling en innovaties samen worden gebracht. MCPR heeft de positionering van het gebied op zich genomen en een platform gecreërd. Wij hebben een website maakt en gemonitord, verschillende social mediakanalen opgezet en geboost, topdialogen en events georganiseerd en contact gezocht en gehouden met de pers en vloggers.